سلام


یادی از روزنامه سلام

/ 6 نظر / 19 بازدید
پت ومت

من همين جوری شانسی اين آدرس رو دادم ها

پت ومت

عجب ولی اگه نمی خواستين صداشو در نيارن خيالتون راحت من دهنم قرصه قرصه

پت ومت

سلام منن به روزم ببينين دو بار براتون دعوتنامه فرستادم ها دعوت رسمی شدين